Symfonia Start


Mała KsięgowośćPogram przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.

Wybrane możliwości programu: 

Wspomaganie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji

 • Płynne przejście ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne oraz ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem VAT.
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu zarejestrowanych w Księdze (ewidencji).
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT dokumentu z podziałem na odpowiednie kategorie zakupów.
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
 • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.
 • Rejestrowanie i rozliczanie kosztów odroczonych (zapisy do kolumny 16).
 • Wydruki deklaracji podatkowych i VAT.
 • Automatyczne generowanie deklaracji w oparciu o wpisy do rejestru VAT.

Ewidencjonowanie środków trwałych

 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia (do 5 środków trwałych).
 • Podstawowe metody amortyzacji.
 • Wygodne wprowadzanie środków trwałych do ewidencji i ich automatyczna amortyzacja.

Ewidencjonowanie pracowników i wynagrodzeń

 • Ewidencja pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (do 5 umów w miesiącu).
 • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń, listy płac, deklaracji.
 • Elastyczny system wynagrodzeń – możliwość wprowadzania wielu składników płacowych.

Wymiana danych z innymi programami

 • Kopiowanie zestawień do schowka Windows i przekazywanie ich do innych programów.
 • Import danych z programów Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium, Faktura Start do bufora programu Mała Księgowość Start.HandelProgram wspomaga obsługę sprzedaży i magazynu. Wystawia dokumenty sprzedaży, magazynowe, zakupu i płatności. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych

Wybrane możliwości programu:

Wygodne prowadzenie i planowanie sprzedaży

 • Prowadzenie polityki cenowo-rabatowej.
 • Prowadzenie cenników w walutach.
 • Zestawienia handlowe kontrahentów (wg dokumentów i towarów) oraz towarów (wg dokumentów i kontrahentów z kontrolą zalegania dostaw).
 • Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni).
 • Możliwość indywidualizowania ofert cenowej.

Pełna obsługa magazynu

 • Pełna ewidencja stanów magazynowych – rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów (do 1000 aktywnych asortymentów).
 • Rozliczanie wartościowe wg cen rzeczywistych metodami FIFO, LIFO oraz wg wskazanej dostawy.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji.
 • Obsługa stanów minimalnych i maksymalnych towarów.
 • Obsługa kompletów (asortymentów składających się z wielu towarów i/lub usług).
 • Obsługa numerów seryjnych towarów.

Czytelne i wygodne formatki opisu produktów.

Pełna obsługa płatności i rozrachunków

 • Pełna obsługa kasy.
 • Rozliczanie należności i zobowiązań.
 • Obsługa kont bankowych, rejestrowanie czeków i płatności w dowolnych innych formach.

Pełna obsługa rozliczeń należności i zobowiązań.

Wymiana danych z innymi programami

 • Przygotowywanie danych dla programów obsługujących Księgę Przychodów i Rozchodów i Ewidencję Sprzedaży.
 • Rozwinięta współpraca z programami finansowo-księgowymi (tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów, parametryczne ustalanie syntetyk i analityk, podziału księgowanych kwot na części).
 • Kopiowanie zestawień do schowka Windows i przekazywanie ich do innych programów.Faktura i Kasa


Program pozwala zaplanować i prowadzić sprzedaż w firmach nie posiadających magazynu. Wystawia różne typy dokumentów sprzedaży: faktury VAT, rachunki dla sprzedaży nie objętej VAT, dokumenty korygujące. Pozwala na kontrolowanie płatności za wystawione dokumenty sprzedaży. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

Wybrane możliwości programu:

Wygodne prowadzenie i planowanie sprzedaży

 • Prowadzenie polityki cenowo-rabatowej.
 • Prowadzenie cenników w walutach.
 • Zestawienia handlowe kontrahentów (wg dokumentów i towarów) oraz towarów (wg dokumentów i kontrahentów z kontrolą zalegania dostaw).
 • Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni).
 • Możliwość indywidualizowania ofert cenowej.

Pełna obsługa magazynu

 • Pełna ewidencja stanów magazynowych – rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów (do 1000 aktywnych asortymentów).
 • Rozliczanie wartościowe wg cen rzeczywistych metodami FIFO, LIFO oraz wg wskazanej dostawy.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji.
 • Obsługa stanów minimalnych i maksymalnych towarów.
 • Obsługa kompletów (asortymentów składających się z wielu towarów i/lub usług).
 • Obsługa numerów seryjnych towarów.

Czytelne i wygodne formatki opisu produktów.

Pełna obsługa płatności i rozrachunków

 • Pełna obsługa kasy.
 • Rozliczanie należności i zobowiązań.
 • Obsługa kont bankowych, rejestrowanie czeków i płatności w dowolnych innych formach.

Pełna obsługa rozliczeń należności i zobowiązań.

Wymiana danych z innymi programami

 • Przygotowywanie danych dla programów obsługujących Księgę Przychodów i Rozchodów i Ewidencję Sprzedaży.
 • Rozwinięta współpraca z programami finansowo-księgowymi (tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów, parametryczne ustalanie syntetyk i analityk, podziału księgowanych kwot na części).
 • Kopiowanie zestawień do schowka Windows i przekazywanie ich do innych programów.


e-Dokumenty


Symfonia Start e-Dokumenty to aplikacja do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych będących w obiegu firmy. Umożliwia wysyłanie i odbieranie e-dokumentów oraz ich przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do uzyskania pełnej funkcjonalności wymagane jest posiadanie dwóch programów: Symfonia Start Handel lub Faktura i Kasa oraz Symfonia Start Mała Księgowość.

Wymagania


Programy pracują w środowiskach Windows™ XP/Vista/7/8.

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Aplikacje Symfonia® Start są testowane i wspierane na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack).

Dodatkowe oprogramowanie:

Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 6.0 lub nowszego
Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja Adobe® Acrobat® Reader lub innego programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie.
Program współpracuje z oprogramowaniem Microsoft Office 2007, 2010
Aplikacje Symfonia® Start wykorzystują .NET Framework w wersji 2.0 SP2 (komponent dystrybuowany i uaktualniany przez program instalacyjny aplikacji)
Program Symfonia® Start e-Dokumenty:
Wykorzystuje serwer MySQL, dystrybuowany i uaktualniany przez program instalacyjny aplikacji.
Do pełnej pracy wymaga 32-bitowego klienta poczty, zgodnego z interfejsem MAPI oraz połączenia z Internetem.
Minimalne wymagania sprzętowe:

Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego
100 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Napęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD)
Karta XGA (1024×768)
Mysz


 

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles